Sub-categories
Matematyka
Doradztwo zawodowe
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Geografia
Technologia informacyjna
Chemia
Fizyka z astronomią
Edukacja dla bezpieczenstwa
Biologia
Bezpieczeństwo publiczne
Przysposobienie wojskowe
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Komputer w biurze
Informatyka
Rachunkowość
Przedsiębiorczość
Resocjalizacja
Edukacja dla bezpieczeństwa
Psychologia sądowa
Wprowadzenie do pedagogiki
Komputer w biurze
Informatyka 2020/2021
Wychowanie Fizyczne - mgr Mariusz Jop
Wychowanie fizyczne - mgr Krzysztof Pierzchała
Historia