Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas: I ac LO, I b LO