• Lekcja , która dotyczy rozpuszczalności i interpretacji krzywych rozpuszczalności, zadania związane z rozpuszczalnością.
  • benzen
  • Filmy z doświadczeniami