Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne
(ECDL M4)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Kandydat winien wykazać się umiejętnością:
1. pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików,
2. używania dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy,
3. wprowadzania danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list
4.zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i psuwanie danych, edycji wierszy i kolumn w arkuszu. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i odpowiednia zmiana nazwy arkuszy,
5. tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dotyczących arkuszy kalkulacyjnych. Posługiwania się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach, 4
6.formatowania liczb i zawartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy ), - wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji, - prawidłowego ustawienia strony ze skoroszytem oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem,
Źródło: https://ecdl.pl/images/stories/pdf/core/syllabus_5.pdf

This course requires an enrolment key