zagadnienia dotyczące sprawdzianu z działu Litosfera
(Listosfera sprawdzian)

 

Podstawowe informacje niezbędne na sprawdzianie 8.06 z działu Litosfera klasa 2b