Zagadnienia obowiązujące na sprawdzianie 12.11.2009 z zakresu podstwa geografii
(Sprawdzian)

 

Kurs zawiera listę zagadnień obowiązujący na sprawdzianie 12.11.2009 w klasie 2B LO