• W wyniku realizacji Modułu I Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, osiągniesz wiedzę w zakresie:

  1. pojęcia hardware, czynników, które mogą wpłynąć na wydajność komputera oraz pojęcia urządzeń peryferyjnych,
  2. pojęcia software, w tym również dotyczącą powszechnych aplikacji oraz oprogramowania systemów operacyjnych,
  3. sieci komputerowych oraz różnych sposobów łączenia się z Internetem,
  4. pojęcia Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), łącznie z przykładami i ich praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu,
  5. zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy użyciu komputerów,
  6. zagadnień związanych z ochroną bezpieczeństwa użytkowania komputera,
  7. zagadnień prawnych związanych z użytkowaniem komputera,

  Źródło:https://ecdl.pl/images/stories/pdf/core/syllabus_5.pdf

 • W wyniku realizacji Modułu III Przetwarzanie tekstów, osiągniesz wiedzę pozwalającą Ci: - na pracę z dokumentami oraz zapisywania ich w postaci rożnych formatów plików, - wyboru odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja POMOCY pozwalająca na zwiększenia szybkości i efektywności Twojej pracy, - samodzielnego tworzenia i edycji niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania, - zastosowania różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, - stosowania dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania, - wstawiania do dokumentów tabel, obrazów, rysunków, - przygotowywania dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej, - stosowania opcji ustawień strony, - dokonywania sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.
 • Kandydat winien wykazać się umiejętnością:
  1. pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików,
  2. używania dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy,
  3. wprowadzania danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list
  4.zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i psuwanie danych, edycji wierszy i kolumn w arkuszu. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i odpowiednia zmiana nazwy arkuszy,
  5. tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dotyczących arkuszy kalkulacyjnych. Posługiwania się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach, 4
  6.formatowania liczb i zawartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy ), - wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji, - prawidłowego ustawienia strony ze skoroszytem oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem,
  Źródło: https://ecdl.pl/images/stories/pdf/core/syllabus_5.pdf